Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » WAPRO Gang Kadry i płace

WAPRO Gang Kadry i płace

WAPRO Gang Kadry i płace
Doskonałe narzędzie dla działów kadr oraz rachuby płac. WAPRO Gang wspomaga pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Chętnie wykorzystany również w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Zmiana w posiadanej licencji programu WAPRO

Zmiana w posiadanej licencji programu WAPRO

Na cenę licencji programów wpływa wiele czynników, możliwe opcje: 
  • zmiana licencjonowania z bezterminowego na abonament WAPRO 365
  • aktualizacja wraz ze zmianą licencjonowania, ilości stanowisk i/lub wariantu jednocześnie
  • przedłużenie licencji wraz ze zmianą ilości stanowisk i/lub wariantu
W celu indywidualnej wyceny prosimy o skorzystanie z Formularza.
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIZNES - Przedłużenie

WAPRO Gang 365 BIZNES - Przedłużenie

736,77 zł640,99 zł brutto521,13 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 736,77 zł
WAPRO Gang 365 BIZNES -  Przedłużenie posiadanego abonamentu programu na 365 dni.
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa do 3 firm (każda firma musi zakupić oddzielną licencję)
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIURO - Przedłużenie

WAPRO Gang 365 BIURO - Przedłużenie

810,57 zł705,20 zł brutto573,33 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 810,57 zł
WAPRO Gang 365 BIURO -  Przedłużenie posiadanego abonamentu programu na 365 dni.
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm.
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIZNES

WAPRO Gang 365 BIZNES

1 105,77 zł884,62 zł brutto719,20 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 105,77 zł
WAPRO Gang 365 Biznes -  Pierwszy zakup abonamentu programu na 365 dni. 
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa do 3 firm (każda firma musi zakupić oddzielną licencję)
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIURO PLUS - Przedłużenie

WAPRO Gang 365 BIURO PLUS - Przedłużenie

1 056,57 zł919,22 zł brutto747,33 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 056,57 zł
WAPRO Gang 365 BIURO PLUS -  Przedłużenie posiadanego abonamentu programu na 365 dni.
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm.
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 PRESTIŻ - Przedłużenie

WAPRO Gang 365 PRESTIŻ - Przedłużenie

1 056,57 zł919,22 zł brutto747,33 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 056,57 zł
WAPRO Gang 365 PRESTIŻ -  Przedłużenie posiadanego abonamentu programu na 365 dni.
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm (każda firma musi zakupić oddzielną licencję).
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIURO

WAPRO Gang 365 BIURO

1 228,77 zł983,02 zł brutto799,20 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 228,77 zł
WAPRO Gang 365 BIURO -  Pierwszy zakup abonamentu programu na 365 dni. 
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm.
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 PRESTIŻ

WAPRO Gang 365 PRESTIŻ

1 671,57 zł1 337,26 zł brutto1 087,20 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 671,57 zł
WAPRO Gang 365 BIURO PRESTIŻ -  Pierwszy zakup abonamentu programu na 365 dni. 
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm (każda firma musi zakupić oddzielną licencję).
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka
WAPRO Gang 365 BIURO PLUS

WAPRO Gang 365 BIURO PLUS

1 917,57 zł1 534,06 zł brutto1 247,20 zł netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 1 917,57 zł
WAPRO Gang 365 BIURO PLUS -  Pierwszy zakup abonamentu programu na 365 dni. 
Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko, obsługa nieograniczonej ilości firm.
Wybierz opcje
dodaj do porównaniadodaj do schowka

Krótki słownik pojęć
  • Data zakończenia abonamentu – jest to data, która wskazuje koniec okresu abonamentowego i jednocześnie moment, po którym program przestanie działać, więc przed upływem tej daty należy przedłużyć abonament.
  • Zakup – to zakup pierwszego abonamentu programu lub rozbudowa o kolejne stanowiska
  • Rozbudowa – to zmiana parametrów programu na wyższy wariant, zwiększenie ilości stanowisk lub rozszerzenie o inne parametry (kartoteki, pracownicy itp.)
  • Przedłużenie – przedłużenie abonamentu na kolejnych 365 dni.
  • Okres odnowienia – jest to czas na 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia abonamentu. W tym okresie, przedłużenie abonamentu o kolejnych 365 dni może zostać zakupione w cenie specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa)
  • Cena podstawowa – pozycja w cenniku detalicznym, wg. której dokonuje się początkowego zakupu abonamentu na pierwsze i kolejne stanowiska.
  • Cena specjalna – cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza tym okresem, kalkulowane będzie wg. ceny podstawowej.

Zakup
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu.
Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego  jednak  nie mniej niż różnica między cena podstawową a cena specjalną za każde dodatkowo kupowane stanowisko.

Przedłużenie (odnowienie licencji)
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji.
Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów.
Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk.
W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.

Zmiana wariantu na wyższy (rozbudowa) lub niższy
Rozbudowa do wyższego wariantu możliwa jest w dowolnym momencie trwania abonamentu, w cenie podstawowej droższego wariantu, pomniejszonej o już zapłaconą kwotę (za tańszy wariant) i dodatkowo pomniejszoną o wartość dni ubiegłych, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu. Rozbudowy dokonuje się dla wszystkich aktywnych stanowisk (nie można zmienić wariantu i zmniejszyć liczby stanowisk w jednym czasie, oprócz momentu odnawiania abonamentu)
Przejście na niższy wariant możliwe jest tylko w momencie odnawiania abonamentu (w okresie odnowienia) i w żadnej sytuacji nie umożliwia zwrotu kosztów poprzednich abonamentów.

Zmiana liczby stanowisk - zwiększenie lub redukcja.
Zwiększenia liczby stanowisk można dokonać w dowolnym momencie, a ich cena będzie skalkulowana zgodnie z cennikiem podstawowym (ale naliczona zostanie tylko za dni, z których klient skorzysta od daty zakupu do daty wygaśnięcia abonamentu jednak tak obliczona cena za każde dodatkowo kupowane stanowisko nie może być niższa niż różnica między ceną podstawową stanowiska a specjalną).
Zmniejszenie łącznej liczny stanowisk o 30% (lub więcej) odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej, niezależnie od tego, że abonament znajduje się w okresie odnowienia. Zasada ta jest stosowana do instalacji posiadających 4 i więcej stanowisk.

Przykład:
Data zakupu dodatkowych stanowisk – 1.06.2023
Data wygaśnięcia abonamentu posiadanego programu (do którego dokupujemy stanowisko) - 31.12.2023
Cena = liczba dni od 1.06 do 31.12 (czyli do końca abonamentu) * (cena podstawowa/365) - ALE nie mniej niż różnica pomiędzy ceną specjalną i podstawową. Jeżeli kwota wynikająca z wyliczenia jest mniejsza, dokonuje się przedłużenia tego stanowiska, dzięki czemu użytkownik nie traci na tej operacji.
Zmniejszenie liczby stanowisk, możliwe jest tylko w okresie odnowienia, przy czym bazowa cena odnowienia dla tej transakcji (specjalna czy podstawowa), w przypadku zmniejszenia liczby stanowisk, zależna będzie od skali tej redukcji. Zmniejszenie łącznej liczby stanowisk o 30% (lub więcej) odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej, niezależnie od tego, że abonament znajduje się w okresie odnowienia.

UWAGA – w przypadku zakupu nowych stanowisk do istniejącej instalacji, kwota do zapłaty wynikająca z proporcjonalnego wyliczenia nie może być niższa niż różnica pomiędzy ceną specjalną a podstawową. Jeżeli jest niższa, dokonuje się (oprócz zakupu) przedłużenia abonamentu na kolejny okres, dzięki czemu użytkownik nie traci na tej operacji.

Przykład:
Użytkownik 10 stanowisk chciałby odnowić na kolejny rok tylko 7 z nich, co oznacza redukcję o 30% - w takim przypadku ceną bazową do wyliczenia kosztu przedłużenia będzie cena podstawowa. Jeżeli zdecydowałby się na przedłużenie 8 (zmiana tylko o 2 stanowiska), redukcja będzie jedynie o 20%, więc cena przedłużenia zostanie skalkulowana wg. ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa).

W celu indywidualnej wyceny prosimy o skorzystanie z formularza zapytania Wycena licencji WAPRO
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu. Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego  jednak  nie mniej niż różnica między cena podstawową a ceną specjalną za każde dodatkowo kupowane stanowisko. 
Rabat 40% - dla firm, które nigdy nie miały aktywnej licencji WAPRO. Podstawowy rabat  w koszyku to 20%, po pozytywnej weryfikacji zwiększamy go do 40%.
Rabat 20% - dla użytkowników WAPRO na nowy program lub rozbudowę aktywnej licencji.
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji. Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów. Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk. W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.


 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu