PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Abonamenty WAPRO 365 w pytaniach i odpowiedziach
Twój koszyk jest pusty ...

Abonamenty WAPRO 365 w pytaniach i odpowiedziach

Data dodania: 27-03-2022


WAPRO 365 w modelu abonamentowym – co to znaczy?
Do stałej oferty WAPRO ERP wprowadzono nową linię produktów – WAPRO 365. Funkcjonalnie są to odpowiedniki dotychczas oferowanych programów, ale zasadniczo zmienia się sposób licencjonowania - z bezterminowego na czasowy. Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiony abonament na jego pracę (aż do 365 dni), a dotychczasowe pojęcie „aktualizacji”, dla abonamentów zostaje zastąpione pojęciem „przedłużenia” (zawsze o kolejne 365 dni). W czasie, kiedy abonament jest ważny, wszystkie pojawiające się wersje i aktualizacje są bezpłatne (niezależnie od numeracji wersji płatnych, które będą miały wpływ tylko dla licencji pozostających w starym modelu). Po upływie daty zakończenia abonamentu, program przestaje funkcjonować. Aby zachować możliwość modyfikacji i przeglądu danych archiwalnych za pomocą interfejsu programu, należy zakupić przynajmniej jedno stanowisko odpowiednika w licencji bezterminowej lub przedłużyć co najmniej jedno stanowisko licencji terminowej o kolejnych 365 dni. W przeciwnym razie przez okres określony w umowie licencyjnej od zakończenia subskrypcji, można korzystać w ograniczonym zakresie z bazy danych do odczytu (np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb raportowania) oraz narzędzi administracyjnych dostarczonych z programem w celu archiwizacji bądź przeniesienia bazy danych na inny komputer.

Ile kosztuje model abonamentowy dla dotychczasowych i nowych użytkowników?
Użytkownicy wersji aktualnych, czyli 8.7.xx oraz 8.6.xx otrzymują możliwość przejścia w cenie specjalnej. Posiadacze nieaktualnych wersji mogą przejść na WAPRO 365 w cenie podstawowej. Nowi klienci kupują abonamenty w cenie podstawowej, z możliwością udziału w aktualnie trwających promocjach.

Co ze „starymi” licencjami (w modelu tradycyjnym)?
Od 1.10.2021 - licencje bezterminowe wariantów PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS, BIURO, BIURO PLUS oraz BUDŻET są nadal oferowane, natomiast warianty START oraz BIZNES zostały wycofane. To znaczy że nie można ich kupić, zaktualizować jak również rozbudować o dodatkowe stanowiska. W celu kontynuacji pracy na aktualnej wersji, należy przejść na odpowiednik w licencji abonamentowej (WAPRO 365). Pozostałe warianty bezterminowe nadal będą oferowane w dotychczasowym modelu, jednakże może to ulec zmianie na rzecz przejścia do modelu abonamentowego, o czym poinformujemy użytkowników z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Czy “stare” programy przestaną działać?
Oczywiście nie. Zakupione licencje bezterminowe, pozostają bezterminowe i w wybranych wariantach będą kontynuowane(rozwijane, aktualizowane). Usługi subskrypcyjne związane z tymi programami, będą aktywne zgodnie z dostępnością ich wariantów. Pełna lista usług subskrypcyjnych dostępna jest na stronie usługi subskrypcyjne.
Jednak od 1.10.2020 produkty w modelu bezterminowym nie muszą być rozwijane w takim samym stopniu, jak produkty abonamentowe. To znaczy, że nie wszystkie nowe funkcje wprowadzane w wariantach WAPRO 365 muszą pojawić się w wariantach licencjonowanych w modelu bezterminowym.

Czy modele licencjonowania można ze sobą łączyć?
Tak, można posiadać programy w różnych modelach licencjonowania, ale należy pamiętać, że może to rodzić szereg problemów organizacyjnych. Program abonamentowy będzie otrzymywał wszystkie nowe funkcjonalności, natomiast produkty bezterminowe nie są w ten sposób gwarantowane – to znaczy, że w skrajnym przypadku może się okazać że brak funkcjonalny produktu w starym modelu, uniemożliwia jego współpracę z innym produktem (teoretycznie zgodnym), ale dostarczanym w nowym modelu – czyli np. bezterminowa licencja WAPRO Mag nie będzie poprawnie współpracowała na wspólnej bazie danych z abonamentową wersją WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir lub będzie mieć problem z wymianą danych pomiędzy nimi (obecnie jest to potencjalna możliwość, a nie zaistniały fakt – tym niemniej należy brać to pod uwagę w przyszłości).
Druga kwestia to zgodność generacji programu – zmiana numeru w wersji z 8.6.x na 8.7.x w przypadku licencji bezterminowej pociągnie za sobą konieczność płatnej aktualizacji, natomiast licencja abonamentowa (która w czasie wydania ten nowej generacji programu jest aktywna) otrzyma tę aktualizację automatycznie i na wspólnej bazie danych pojawi się problem. Albo nie będzie można zaktualizować licencji abonamentowej, albo będzie trzeba zakupić aktualizację do licencji bezterminowej (w tym samym czasie).

Krótki słownik pojęć
  • Data zakończenia abonamentu – jest to data, która wskazuje koniec okresu abonamentowego i jednocześnie moment, po którym program przestanie działać, więc przed upływem tej daty należy przedłużyć abonament.
  • Zakup – to zakup pierwszego abonamentu programu lub rozbudowa o kolejne stanowiska
  • Rozbudowa – to zmiana parametrów programu na wyższy wariant, zwiększenie ilości stanowisk lub rozszerzenie o inne parametry (kartoteki, pracownicy itp.)
  • Przedłużenie – przedłużenie abonamentu na kolejnych 365 dni.
  • Okres odnowienia – jest to czas na 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia abonamentu. W tym okresie, przedłużenie abonamentu o kolejnych 365 dni może zostać zakupione w cenie specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa)
  • Cena podstawowa – pozycja w cenniku detalicznym, wg. której dokonuje się początkowego zakupu abonamentu na pierwsze i kolejne stanowiska.
  • Cena specjalna – cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza tym okresem, kalkulowane będzie wg. ceny podstawowej.

Zakup
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu.
Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego  jednak  nie mniej niż różnica między cena podstawową a cena specjalną za każde dodatkowo kupowane stanowisko.

Przedłużenie (odnowienie licencji)
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji.
Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów.
Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk.
W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.

Zmiana wariantu na wyższy (rozbudowa) lub niższy
Rozbudowa do wyższego wariantu (lub pakietu) możliwa jest w dowolnym momencie trwania abonamentu w cenie różnicy między wariantami,  przeliczonej (i proporcjonalnie zmniejszonej) wg. czasu pozostałego do końca trwania abonamentu.
Wyliczona cena końcowa rozbudowy dla każdego stanowiska, nie może być jednak niższa niż 50% różnicy cen między wariantami.

Przykład:
WAPRO Mag Start 365 – cena 199 zł netto
WAPRO Mag Biznes 365 – cena 499 zł netto
Pełna różnica cen wariantów = 499-199=300 zł a więc 50% tej kwoty to 150 zł netto

Przejście w dowolnym momencie trwania abonamentu na wyższy wariant (w tym przykładzie z wariantu START na BIZNES) nie może kosztować mniej niż 150 zł netto, nawet jeżeli wyliczona z proporcji kwota będzie niższa.
W przypadku przejścia pomiędzy wariantami wielostanowiskowymi, kwota minimalna będzie mnożona przez liczbę posiadanych stanowisk.

Zmiana liczby stanowisk - zwiększenie lub redukcja.
Rozbudowy dokonuje się dla wszystkich aktywnych stanowisk (nie można zmienić wariantu i zmniejszyć liczby stanowisk w jednym czasie, oprócz momentu odnawiania abonamentu)
Przejście na niższy wariant możliwe jest tylko w momencie odnawiania abonamentu (w okresie odnowienia) i w żadnej sytuacji nie umożliwia zwrotu kosztów poprzednich abonamentów.

W celu indywidualnej wyceny prosimy o skorzystanie z formularza zapytania Wycena licencji WAPRO

Przejdź do strony głównej
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu. Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego  jednak  nie mniej niż różnica między cena podstawową a ceną specjalną za każde dodatkowo kupowane stanowisko. 
Rabat 40% - dla firm, które nigdy nie miały aktywnej licencji WAPRO. Podstawowy rabat  w koszyku to 20%, po pozytywnej weryfikacji zwiększamy go do 40%.
Rabat 20% - dla użytkowników WAPRO na nowy program lub rozbudowę aktywnej licencji.
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji. Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów. Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk. W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.


 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu